Triada Polish Rolling League

Każdej dyscyplinie sportowej od zawsze towarzyszyło współzawodnictwo. Naturalnym efektem współzawodnictwa są zawody: od tych rozgrywanych między grupą przyjaciół z czystej przyjemności, aż po olbrzymie, zorganizowane imprezy. Celem każdych zawodów jest wyróżnienie i nagrodzenie, najlepszej w danej dyscyplinie osoby.

Nie zwlekając, niniejszym chcielibyśmy ogłosić, że w sezonie 2011 Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „Green” wraz z Polskim Związkiem Sportów Wrotkarskich przy pomocy naszego głównego sponsora Triada uruchamia zupełnie nowy i innowacyjny projekt o nazwie Triada Polish Rolling League – TPRL!

TPRL to seria zawodów, które rozegrane zostaną według ściśle wyznaczonych i ogólnodostępnych zasad, mające na celu wyłonienie Oficjalnego Mistrza Polski w jeździe agresywnej na rolkach. 

TPRL to pierwszy krok w kierunku zbudowania silnej i mocnej struktury polskich zawodów rolkowych oraz wciągnięcia największych imprez do serii WRS!

Mamy wielką nadzieję, że z Waszą pomocą doprowadzimy do sytuacji kiedy jazda agresywna na rolkach będzie odbierana jako prawdziwa dyscyplina sportowa, a zawody rolkowe będą cieszyć się duża popularnością zarówno wśród widzów jak i sponsorów. 

 

Regulamin Triada Polish Rolling League 
1.POSTANOWIENIA OGÓLNE:
Pomysłodawcą i twórcą Triada Polish Rolling League jest Stowarzyszenie kulturalno-sportowe „Green” Regulamin w obecnej formie obowiązuje na sezon 2011 Polish Rolling Leauge będzie obejmować cykl zawodów na skateparkach w stylu aggressive na rolkach, które będą rozgrywane zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie Zawodnicy będący klasyfikowani w zawodach z cyklu Triada Polish Rolling League muszą posiadać odpowiednią licencję wydawaną przez Polski Związek Sportów Wrotkarskich oraz Stowarzyszenie kulturalno-sportowe „Green” Każdy zawodnik biorący udział w zawodach ligowych ma obowiązek przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad fair play oraz ogólnie przyjętych zasad kultury osobistej Organizatorzy mają prawo zmiany regulaminu Niedozwolone jest dokonywanie zmian w regulaminie w trakcie rozgrywania zawodów Wpisowe dla zawodników będzie ustalane oddzielnie przed każdymi zawodami będącymi częścią Triada Polish Rolling League Organizatorzy poszczególnych zawodów winni stosować się do zaleceń osoby wyznaczonej przez Triada Polish Rolling League podczas organizacji i trwania imprezy. W składzie sędziowskim zawodów muszą znajdować się sędziowie posiadający licencję wystawianą przez Polski Związek Sportów Wrotkarskich oraz Stowarzyszenie kulturalno-sportowe „Green” Skład sędziowski poszczególnych zawodów musi zostać zaakceptowany przez Triada Polish Rolling League. 2.ZAWODY LIGOWE Aby zawody były częścią Triada Polish Rolling League muszą spełniać następujące kryteria: zawody odbywają się w trzech kategoriach wiekowych: Junior – rocznik powyżej 1995 roku urodzenia włącznie Senior – rocznik poniżej 1995 roku urodzenia Masters - zawodnicy, którzy zostali sklasyfikowani w pierwszej 20 ligi w roku 2010 oraz wszyscy posiadający sponsora 3.FORMA PRZEPROWADZENIA RYWALIZACJI Zawody w ramach Triada Polish Rolling League mogą odbywać się w dwóch formach: JAM SESSION to otwarta forma zawodów, polegająca na przeprowadzeniu serii minimalnie 5 minutowych przejazdów dla grup składających się od 5 do 10 zawodników. Z eliminacji sędziowie wybierają od 5 do 20 najlepszych zawodników, którzy przechodzą do finału. W przypadku dużej ilości uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia półfinałów zgodnie z zasadami JAM SESSION. PRZEJAZDY POJEDYŃCZE polegające na przejeździe jednego zawodnika, trwającym od 1 do 2 minut. PRZEJAZDY POJEDYNCZE muszą odbywać się w dwóch rundach. Dokładna liczba uczestników startująca w finale oraz długość przejazdów grup będzie ustalana oddzielnie dla każdych zawodów i uzależniona od liczby startujących, limitu czasowego oraz możliwości obiektu na którym odbywają się zawody. Format JAM SESSION i PRZEJAZDY POJEDYŃCZE można łączyć (eliminacje JAM SESSION, finał PRZEJAZDY POJEDYNCZE). Formę przeprowadzenia rywalizacji wybiera organizator zawodów, po wcześniejszym konsultacji i akceptacji przez Triada Polish Rolling League. 4.ZASADY SĘDZIOWANIA zawody muszą być sędziowane przez 3 sędziów, w tym sędzia główny(osoby zaakceptowane przez Triada Polish Rolling League) sędziowie zawodów muszą posiadać odpowiednią licencję wystawioną przez Polish Rolling League zawodnicy oceniani są pod względem trudność technicznej przejazdu, stylu jazdy oraz płynność pokonywania i umiejętność kreatywnego wykorzystywania przeszkód na skateparku noty sędziów wpisywane są na specjalnym formularzu przygotowanym przez Polish Rolling League noty wystawiane są w trakcie trwania przejazdu zawodnik może otrzymać w każdej z rubryk od 0-20 punktów podliczenie punktów następuje po zakończeniu danego etapu zawodów, poprzez wyliczenie średniej arytmetycznej z sumy punktów zdobytych przez zawodnika u 3 sędziów do kolejnego etapu przechodzi od 5 do 20 zawodników, w zależności od ilości startujących na zawodach w przypadku gdy dwie lub więcej osób zdobędzie tyle samo punktów w eliminacjach, a nie zakwalifikowali się do finału, zajmują miejsce execfo w klasyfikacji końcowej zawodów w przypadku gdy dwie lub więcej osób zdobędzie tyle samo punktów w finale, o miejscu w klasyfikacji końcowej zawodów, decyduje średnia arytmetyczna sumy punktów zdobytych w eliminacjach i finale. wszelkie spory rozwiązywane są przez skład sędziowski, którego decyzja jest niepodważalna 5. ZASADY NALICZANIA PUNKTOW W LIDZE: W zawodach z cyklu Triada Polish Rolling League mogą brać udział zawodnicy niezależnie od kraju pochodzenia. Klasyfikacja zawodników w lidze prowadzona będzie jedynie wśród Polaków posiadających odpowiednie licencje. Zagraniczni zawodnicy lub zawodnicy nie posiadający licencji zostaną usunięci z rankingu przy podliczaniu klasyfikacji końcowej zawodów, a ich miejsca zajmą licencjonowani zawodnicy na kolejnych miejscach. Punkty w lidze będą naliczane dla kategorii Junior, Senior oraz Masters osobno. Punkty w rankingu ligowym będą naliczane w zależności od zdobytego miejsca: Miejsce Punkty Miejsce Punkty Miejsce Punkty 1. 100 11. 24 21. 10 2. 80 12. 22 22. 9 3. 60 13. 20 23. 8 4. 50 14. 18 24. 7 5. 45 15. 16 25. 6 6. 40 16. 15 26. 5 7. 36 17. 14 27. 4 8. 32 18. 13 28. 3 9. 29 19. 12 29. 2 10. 26 20. 11 30. 1 Zawodnicy na miejscach poniżej 30 otrzymują po 1 punkcie Imprezom będącym częścią ligi Triada Polish Rolling League nadana zostanie ranga od 1 do 5 gwiazdek, przez komisję Triada Polish Rolling League. Ranga zawodów będzie określana na podstawie ilości startujących zawodników z licencją, ilości uczestników, miejscu w jakim rozgrywane są zawody. Punkty za zawody będą mnożone przez ilość gwiazdek rangi jaka została określona przez organizatora. Tytuł Mistrza Polski nadawany będzie jedynie zawodnikom w kategorii Masters. 6.UWAGI KOŃCOWE:
Rozwiązania zostały oparte na doświadczenie i skonsultowane z osobami zajmującymi się organizacją tego typu imprez na całym świecie. Jeżeli masz jakieś uwagi i chcesz pomóc w tworzeniu Triada Polish Rolling League pisz do nas p.komosa@greenorg.eu